DIGITALIZÁCIA ENERGETIKY ZASPALA DOBU. TERAZ JU DOBIEHA V HODINE H

DIGITALIZÁCIA ENERGETIKY ZASPALA DOBU. TERAZ JU DOBIEHA V HODINE H

by spravca

Digitalizácia je fenomén 21. storočia. No zatiaľ čo v niektorých odvetviach vieme dostať ponuku na mieru už jednoduchým kliknutím na reklamný banner, v iných odvetviach je stále čo doháňať. Podľa výskumu spoločnosti BCG dosahujú lídri v oblasti digitálnych technológií až 1,8-krát vyšší rast ziskov ako digitálni „oneskorenci“ a viac ako dvojnásobný rast celkovej hodnoty podniku. Nehovoriac o raste produktivity, vzniku nových príležitostí a možnostiach rozšíriť svoje podnikanie o inovatívnejšie obchodné modely. 

NEZRELÉ ODVETVIE S VEĽKÝM POTENCIÁLOM 

Svetové ekonomické fórum skúmalo, aký dosah môže mať digitalizácia odvetvia na spoločnosť, zákazníkov a v neposlednom rade aj na životné prostredie. Podľa tejto štúdie dokáže energetika, konkrétne oblasť elektrickej energie, najvýznamnejším spôsobom znížiť celkovú produkciu uhlíkových emisií a vytvoriť najviac nových pracovných miest, napríklad v oblasti inštalovania a údržby obnoviteľných zdrojov energie (napr.: fotovoltaika, batériové úložisko).

ICT – umožňujú posielať a zdieľať zozbierané dáta s energetickými softvérmi a realizovať ich pokyny.  

Big data – vďaka prístupu k online údajom možno lepšie pochopiť a vyhodnotiť správanie spotrebiteľov a zdrojov energie a prispôsobiť tomu aj tok elektriny.  

Umelá inteligencia – dokáže pomôcť lepšie predpovedať celkovú výrobu a spotrebu energie, čo je dôležité napríklad aj pre integráciu obnoviteľných zdrojov alebo pre automatizáciu procesov.  

Internet vecí (z angl. IoT) – ponúka možnosť zapojiť aj menšie spotrebiče, zdroje a technológie a ešte flexibilnejšie tak regulovať tok energie v celej prenosovej sústave. 

PRACUJME S TÝM, ČO MÁME, ALE EFEKTÍVNEJŠIE 

Ako skĺbiť jednotlivé technológie? V energetike sa do popredia dostáva služba flexibilita od firmy FUERGY, do ktorej sa môžu zapojiť aj firmy so svojimi technológiami alebo výrobnými zdrojmi. 

Ide o čisto softvérové riešenie, ktoré využíva existujúcu infraštruktúru a tieto technológie riadi tak, aby sa využili na maximum. Vďaka správne načasovanej výrobe a spotrebe energie dokáže firma zarobiť bez toho, aby sa jej to nejakým spôsobom dotklo. 

Z tejto nenápadnej služby pritom profitujú iba firmy. Jej vplyv sa prejaví na celom energetickom reťazci – od výroby až po distribúciu a dodávku energie. Zabraňuje zbytočnému plytvaniu energiou, decentralizuje výrobu a spotrebu energie a do veľkej miery zvyšuje energetickú efektívnosť, čím šetrí nielen prírodu, ale aj celkové náklady. 

Konkrétne referencie FRUEGY už spustených projektov si viete pozrieť u nás na stránke.

You may also like