Hypotéky pre mladých: Kto každý má nárok na štátny príspevok?

by spravca

Hypotekárny úver, inak známy ako hypotéka, je úver zabezpečený záložným právom k nehnuteľnosti. Vzhľadom na to, že nehnuteľnosť je dobrou zálohou, má takýto úver zväčša nižšie úročenie ako bežné pôžičky. Aj preto je to pre mnoho mladých rodín tá najčastejšia forma na získanie prvého vlastného domu či bytu, nakoľko stavebné sporenie zvyčajne nepokryje všetky náklady na nové bývanie.

Hypotekárny úver pre mladých

Hypotéka pre mladých je štátom bonifikovaný úver, pri ktorom je úroková sadzba znížená o príspevok štátu a príspevok banky. Na štátnu bonifikáciu má nárok každá fyzická osoba, ktorá neprekročila 35 rokov (ak sú poberateľmi hypotekárneho úveru manželia, musia podmienku veku splniť obaja) a tiež osoba, ktorej priemerný mesačný príjem bol za predchádzajúci kalendárny rok najviac 1,3-násobkom priemernej mesačnej nominálnej mzdy za kalendárny štvrťrok predchádzajúci kalendárnemu štvrťroku, v ktorom bola podaná žiadosť o hypotekárny úver. Ak sú žiadateľmi manželia, túto podmienku musí splniť každý jeden z nich osobitne.

Výška úveru, na ktorú sa vzťahuje štátny príspevok pre mladých

Hypotéka so štátnym príspevkom pre mladých sa poskytuje maximálne do 70 % z hodnoty nehnuteľnosti, ktorou mladí ručia, pričom maximálna výška úveru nesmie presiahnuť 50 000 eur. Aj preto mnohé páry, ktorým poskytnutá hypotéka na kúpu a zariadenie nehnuteľnosti nepostačuje, siahajú po ďalších finančných rezervách, možno aj z výhodného sporenia.

A ako ste na tom vy? Bývate už vo svojom vďaka hypotéke pre mladých alebo ste si pomohli nejako inak?

 

You may also like