Za hranicami ako doma

by spravca

Pri výbere paušálu je rozhodujúcim faktorom zvyčajne cena a obsah poskytovaného balíčka. Volania blízkym zdarma, neobmedzené volania či bezplatné SMS by chcel v balíku azda každý, a podľa toho smeruje zákazník aj svoj výber. Avšak, čo ak vycestujete do zahraničia? Viete, aké ceny ponúka váš operátor za hranicami Slovenska?

Cena za volania na území našej republiky je v mnohých prípadoch diametrálne odlišná, v porovnaní s cenou vo svete. Preto by ste pri výbere operátora nemali zabúdať ani na tento aspekt a pri najbližšej ceste za hranice sa dobre informovať, aby vás po návrate domov nečakalo nemilé prekvapenie v podobe vysokého účtu za telefón.

4 zóny…

Ani ceny volania v zahraničí nie sú jednotné. A to isté platí aj pre služby SMS a dáta. Ceny sa totiž menia v závislosti od krajiny a územia, v ktorom sa nachádzate. Poznáme štyri zóny.

Prvá zóna zahŕňa členské štáty EÚ a taktiež nečlenské štáty EÚ, čiže krajiny Európskeho hospodárskeho spoločenstva. Do zóny 1 patria štáty ako Česká republika, Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko a ostatné. Medzi nečlenské štáty EÚ patria štáty ako Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a po novom pribudne aj Veľká Británia.

V zóne 2 sa nachádzajú štáty mimo Európskej Únie, ako Albánsko, Andorra, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Faerské ostrovy, Macedónsko, Moldavsko, Srbsko, Švajčiarsko, ale i USA či Kanada.

Zóna 3 zahŕňa štáty Severnej Ameriky, okrem USA a Kanady, Južnú a Strednú Ameriku, Stredný Východ, štáty Ázie a v neposlednom rade aj Afriky.

Satelitné siete a špeciálne sieťové čísla môžete využiť v Tunisku a Libanone, avšak len pri dátových službách. Tie patria do zóny 4.

Na základe týchto zón sa odvíja aj cena za prichádzajúce a odchádzajúce hovory, SMS-ky či dáta. Napríklad v rámci Európskej únie, ktorá patrí pod zónu 1, nezaplatíte pri prichádzajúcom hovore ani cent. Odchádzajúce hovory, SMS a dáta máte napríklad pri 4ke  za 4 centy za minútu / SMS / 1MB dát. Viac informácií o roamingu a paušáloch od 4ky, nájdete na stránke operátora – www.4ka.sk.

Opäť o niečo lepší

Medzinárodný roaming od 4ky prešiel od leta tohto roku zásadnými zmenami, vďaka čomu si môžete užívať volania zo zahraničia opäť o čosi lacnejšie a s výhodami. Veď v rámci medzinárodného roamingu sa 4ke podarilo zrušiť poplatky za prichádzajúce volania v členských krajinách EÚ a EHP. Za prijaté volanie tak nezaplatíte už ani cent.

Tak napríklad s programom služieb Moja 4ka je možné využívať služby iba na Slovensku, a preto nový program služieb Moja 4ka Svet je možné využívať služby v rámci medzinárodného roamingu. A aby ste sa nemuseli pri cestovaní príliš zaťažovať vybavovaním roamingu, pre väčší komfort aktivuje 4ka každému zákazníkovi bezplatne na jeho SIM karte program Moja 4ka Svet, ktorý slúži na volanie, SMS a dátovanie v zahraničí.

Aký je rozdiel medzi balíkmi Moja 4ka a Moja 4ka Svet?

Program služieb Moja 4ka je aktívny a umožňuje využívanie mobilných služieb v sieťach len na území Slovenska. To znamená v sieti 4ky (4G a 2G) a v národnom roamingu v sieti obchodného partnera. Tento program služieb tak neumožňuje medzinárodný roaming.

Naopak, program služieb Moja 4ka Svet je aktívny a umožňuje využívanie mobilných služieb v sieťach obchodných partnerov v medzinárodnom roamingu – 3G a 2G.

Každý z týchto programov služieb môže byť aktivovaný na SIM karte, ale i samostatne. Program služieb Moja 4ka, ako aj program služieb Moja 4ka Svet si môžete kedykoľvek vypnúť a opätovne zapnúť a to zaslaním SMS na číslo 900 v tvare SVET STOP pre vypnutie medzinárodného roamingu a SVET START pre opätovné zapnutie.

Prečo sa oplatí medzinárodný roaming?

Ak by ste si vypli program služieb Moja 4ka Svet, nebudete môcť prijímať a ani odosielať SMS, uskutočniť prichádzajúci alebo odchádzajúci hovor a ani dátovať v zahraničí. A to si už nikto v dnešnej modernej dobe nevie asi ani len predstaviť.

You may also like