Angličtina verzus iné jazyky: Ktorý jazyk vyhráva u vás?

by spravca

Ťažko možno predpokladať, že sa v súčasnom globalizovanom svete zaobídeme bez znalosti cudzích jazykov. Veď nie nadarmo sa hovorí, že koľko jazykov vieš, toľko ráz si človekom. Človekom úspešným a schopným presadiť sa všade. Prečo sa teda obmedzovať, keď nemusíme? Stačí iba jediné, ovládať cudziu reč, aby sme neboli odkázaní na preklady angličtiny od iných.

Ktorý jazyk je ten naj?

Ak by sme hovorili o najrozšírenejšom cudzom jazyku, tým je bez pochýb angličtina. Vplyv amerikanizácie a internetu je obrovský, a tak je logicky angličtina voľbou číslo jeden pre väčšinu z nás. Navyše je na našich školách povinná, takže či chcete, či nie, nevyhnete sa jej. Otázkou však ostáva, či je skutočne aj tým najužitočnejším cudzím jazykom pre nás.

Slovák žijúci doma sa totiž stretáva  so zahraničnými firmami prichádzajúcimi z iných krajín, kde by možno privítali, keby sme vedeli ovládať aj iný svetový jazyk. Ktoré sú tie naj z hľadiska našej geografickej polohy?

Len angličtina nestačí

Výborné je rozumieť po česky, keďže naše trhy sú veľmi úzko prepojené, našťastie však stále väčšina z nás tomuto jazyku dobre rozumie a žiadne preklady z češtiny nie sú potrebné.

Problémom sú skôr iné, našincom menej zrozumiteľné jazyky ako nemčina či francúzština. Aj čoraz viac pedagógov poukazuje na trend smerujúci k jednojazyčnosti. Keďže druhý cudzí jazyk je na základných školách iba jedným z voliteľných predmetov, niet sa čo čudovať, že študenti si neraz zvolia radšej iný, menej náročný predmet. A tak, hoci je celkom pochopiteľné, že sa angličtina stala na našich školách prvým cudzím jazykom, už menej logické je, že je často jediným cudzím jazykom, ktorý sa mladí ľudia u nás učia. Berúc do úvahy postavenie Slovenska a firmy pôsobiace v našej krajine je omnoho prirodzenejšie, aby sme minimálne rovnakú pozornosť venovali trebárs už spomenutej nemčine. Bolo by len výhodou ovládať tento svetový jazyk a nemusieť sa spoliehať na preklady nemčiny, prípadne očakávať, že každý Nemec vie aj po anglicky.

Pri výbere cudzieho jazyka v detskom veku by tak mali rodičia detí uvažovať v dlhšom časovom horizonte a ísť aj za hranice povinného. Na nemčinu totiž narazíme, len čo vycestujeme do Rakúska, nehovoriac o tom, že na našom trhu pôsobí mnoho nemeckých spoločností a Slovensko navštevuje aj čoraz viac po nemecky hovoriacich turistov. Toto všetko sú dôležité aspekty, prečo by sme nemali začať a skončiť iba pri angličtine.  Ak máte doma školopovinného žiaka a aktuálne riešite, aký cudzí jazyk mu vyberiete, rozhodujte sa zodpovedne. Nepodceňujte to, znalosť cudzích jazykov je v dnešnej dobe kľúčová, a tak, ak mu chcete pootvoriť čo najviac dverí, neostaňte len pri jednej cudzej reči.

Autorské právo: rmarmion / 123RF Reklamní fotografie

You may also like