Výhody prepojenia pokladne s váhou

Výhody prepojenia pokladne s váhou

by spravca

V obchodných prevádzkach sa využívajú dva spôsoby preverenia a merania hmotnosti. Prvým spôsobom je váženie tovaru priamo spotrebiteľom. Druhou možnosťou je napojenie váhy na pokladňu a váženie tesne pred platbou pod dohľadom predavačov. Oba spôsoby váženia majú svoje pre a proti, ale prepojenie váhy s pokladňou vyhráva prvé miesto. Aké sú výhody prepojenia pokladne s váhou?

Váhy do obchodných prevádzok

Druhy váh sa delia do rôznych kategórií, podľa toho, kde sa využívajú. Vo veľkých podnikoch sa hmotnosť preveruje pomocou váh s vysokými hodnotami váživosti. Priemyselné váhy môžu byť dokonca súčasťou vysokozdvižných vozíkov. V zdravotníctve a laboratóriách sa využívajú laboratórne váhy, ktoré majú presnejšie minimálne hodnoty váživosti. Vo všetkých uvedených prípadoch ide o váhy, ktoré sú určené a preverené metrologickým overovacím systémom. Metrologicky overené váhy sa musia podľa zákona využívať všade, kde sa za vážený tovar platí a v odvetviach, kde ide o ochranu zdravia a bezpečnosti. Znamená to, že aj do malého obchodu musíte kúpiť overenú váhu.

Voľné etiketovacie váhy

Váhy, na ktorých si môže zákazník sám odvážiť tovar, sa vyrábajú s prehľadným displejom a možnosťou automatickej tlače etikiet. Z etikety sa zákazník dozvie údaje o názve tovaru, jeho hmotnosti, jednotkovej a celkovej sume tovaru. Na podobnom princípe sú stavané tiež váhy, ktoré sa používajú pri vážení čerstvých potravín a mäsa. Na etiketovacích váhach je možné navoliť veľké množstvo tovaru a údaje, ktoré budú na etikete vytlačené. Niektoré váhy sa dajú prepojiť s počítačmi a sledovať celý proces váženia.

Výhody voľného váženia – rýchlejšie účtovanie tovaru, lacnejší softvér.

Nevýhody voľného váženia sú jasné – zákazník navolí, že váži lacnejší tovar a v košíku mu skončí drahší tovar. Na samoobslužnej pokladni je nemožné skutočnosti overiť.

Váhy prepojené s pokladňou

Váhy prepojené s pokladňou sú veľmi presné. Dokážu vážiť tovar v akejkoľvek obchodnej prevádzke. Niektoré vážia hmotnosť a iné môžu dokonca zrátať počet kusov váženého tovaru. Vďaka prepojeniu s pokladňou má predavač priamu kontrolu nad vážením. Nevznikajú žiadne straty a minimalizuje sa možnosť omylu. Váhy prepojené s pokladňou sa napájajú priamo zo siete alebo disponujú akumulátorom. Váhy s akumulátorom ocenia mobilní predajcovia.

Výhody váhy prepojenej s pokladňou – minimalizácia strát kvôli mylne zadanému tovaru, lepšia kontrola nad váženým tovarom a presnosťou váženia, prenos informácií priamo do pokladne a okamžitá tlač pokladničného dokladu.

Nevýhody váhy prepojenej s pokladňou – pri výbere je nutné overiť kompatibilitu váhy s pokladňou, vyššia cena.

You may also like