Kam a ako na teambuilding?

by spravca

Začína sezóna zimných teambuildingov a vianočných večierkov a každý firma si musí dopredu rezervovať miesta a vymyslieť zaujímavý program pre svojich zamestnancov a vymyslieť tak spôsob, akým sa zamestnancom odvďačia za ich odvedenú robotu a zároveň im spestria dlhé pracovné obdobie.

Miest, kde možno usporiadať teambuilding je obrovské množstvo. Rovnako aj vymyslieť program môžete takmer akýkoľvek. To isté platí aj pre vianočné večierky, ktoré sú samozrejmosťou asi v každej firme.

Ak vaša firma pôsobí v nejakom väčšom meste alebo jeho blízkosti, máte to s organizáciou ľahšie. Avšak niekedy je oveľa lepšie usporiadať teambuilding mimo mesta vášho pôsobenia. Zmena prostredia prospeje asi každému a zároveň vám poskytne nové možnosti zábavy.

Veľa ľudí z Bratislavy by uvítalo teambuilding v horskom prostredí alebo minimálne niekde, kde je viac prírody ako v meste. Ak sa rozhodnete pre teambuilding, ktorý bude vo väčšej vzdialenosti, musíte samozrejme riešiť viac vecí, ako keď ho organizujete vo vašom meste.

V takom prípade treba vyriešiť hlavne priestor, ubytovanie a dopravu. Priestor a ubytovanie sa dá riešiť v jednom, stačí si nájsť dobrú chatu alebo hotel. Tých je v ponuke veľké množstvo, avšak netreba čakať do poslednej chvíle, lebo aj tie vzdialenejšie miesta sa rýchlo obsadia. Hlavne v zimnom období.

Ďalším podstatným faktorom, ktorý treba vyriešiť je doprava. Preprava osôb na teambuluing sa dá riešiť viacerými spôsobmi. Zamestnanci sa môžu dopraviť na dané miesto samostatne alebo hromadne. Tú prvú možnosť zväčša volia najvyšší manažéri, ktorí sa nezúčastňujú celého teambuildingu, pretože si musia udržať určitý stupeň profesionality, to sa týka hlavne veľkých korporátov. Preto je pre nich asi ideálnou možnosťou osobný šofér, ktorý ich zoberie kam potrebujú a oni si môžu užiť pohodlnú cestu.

Hromadnú prepravu zamestnancov je dobré naplánovať dopredu a oboznámiť ich s touto možnosťou. Stačí zabezpečiť prenájom autobusu, prípadne viacerých, podľa počtu zamestnancov. Je to výhodná voľba prepravy pre vašich zamestnancov a ocenia to aj z toho pohľadu, že zábava môže začať už práve v ňom.

 

You may also like