Investičné životné poistenie – aké sú možnosti

by spravca

Životné poistenie je dnes už natoľko rozšírený produkt, že na trhu je veľmi veľa ponúk a v rámci nich ešte viac produktových balíkov. Pri uzatváraní poistenia máte na výber z viacerých typov – rizikové, kapitálové alebo investičné poistenie – a vyberáte si podľa toho, čo od poistenia očakávate. Ak máte záujem nielen o životnú poistku, ale aj investovanie, prečítajte si, ako na to.

Tento typ životnej poistky dáva dohromady výhody životného poistenia a spoločného investovania do podielových fondov (cenné papiere, peňažné prostriedky a iné majetkové hodnoty, ktoré sú v kolektívnom vlastníctve investorov). Pri tomto type poistenia sa všeobecne očakáva vyšší výnos, ale ani výnos ani hodnota vášho účtu nie sú nijako garantované, a preto treba bedlivo sledovať vývoj kurzov na trhu. To je už práca poisťovne, aby vedela priaznivo vyhodnotiť, kedy podielové jednotky odkupovať a kedy ich predávať.

Investičné životné poistenie so sebou prináša aj isté riziko podnikania, ale v prípade rozumného manažmentu sú tam vysoké výnosy pre klientov – teda pre vás, ak sa pre toto poistenie rozhodnete. Vy teda platíte mesačnú splátku a poisťovňa nakupuje podielové jednotky v podielových fondoch s cieľom zvýšiť svoj aj váš výnos. Počas doby poistenia si pri niektorých balíkoch poistenia aj môžete zmeniť investičnú stratégiu, a to aj viackrát do roka.

Aké varianty investičného životného poistenia existujú?

Vás ako klienta bude zaujímať najmä hľadisko poistného plnenia v prípade smrti. Vtedy sú dva varianty: poistenie so zarátaným poistením pre prípad smrti, to znamená, že v prípade úmrtia poisťovňa podľa vopred určenej dohody buď vyplatí poistnú sumu alebo hodnotu investičného účtu, ktorý poistený mal. Spravidla sa vypláca vyššia suma z týchto dvoch.

Potom je tu poistenie bez poistnej sumy pre prípad smrti, to znamená, že poisťovňa vyplatí buď hodnotu účtu alebo doteraz vyplatené poistné, pričom opäť ide o vyššiu z týchto dvoch súm. Prípad smrti sa pri tomto variante ale dá pripoistiť.

Aký balík si pri investičnom poistení vybrať?

Môžete si vybrať taký, v ktorom budete mať prehľad o tom, čo sa vám zhodnocuje a čo sa strháva z vášho osobného účtu. Ak máte záujem o atraktívne zhodnotenie svojich úspor, tak napríklad poisťovňa ERGO ponúka možnosť výberu jednorázového zaplatenia poistného.

Investovať sa dá do štátnych dlhopisov a bezpečných cenných papierov, tu je ale výnos miernejší (ale stále stabilný a tento spôsob investovania chráni vaše peniaze). Ak chcete čo najvyššie výnosy a ste ochotný ísť do rizika, môžete si vybrať model, kde sa bude investovať do stratégií.

Čo pokrýva investičné životné poistenie?

Poistené krytie spravidla kryje udalosti ako:

  • prípad úmrtia klienta a ďalších poistených – ak daný balík umožňuje pripoistenie ďalších osôb, existujú totiž aj produkty, kde okrem seba môžete zahrnúť ešte troch ďalších ľudí,
  • poistenie trvalých následkov úrazu s progresívnym plnením – to znamená, že sa vyplatí plnenie zodpovedajúce rozsahu postihnutia tela,
  • poistenie trvalých následkov úrazu – vyplatí sa čiastka zodpovedajúca rozsahu postihnutia,
  • poistenie pre úmrtie úrazom – pozostalým sa vyplatí dohodnutá suma,
  • poistenie bolestného za hospitalizáciu v dôsledku úrazu – vyplatí sa suma na zmiernenie následkov hospitalizácie,
  • poistenie hospitalizácie v dôsledku úrazu – poisťovňa vám poskytne denné dávky, ak hospitalizácia trvala viac ako 24 hodín,
  • poistenie rekonvalescencie po hospitalizácii v dôsledku úrazu – za každý deň v nemocnici dostanete dennú dávku vo výške poistnej sumy.

Poisťuje sa aj zlomenie kosti, denné odškodného v dôsledku úrazu od siedmeho alebo od pätnásteho dňa (vyplatí sa vám náhrada ušlého príjmu, sumu vyráta poisťovňa podľa vopred dohodnutého kľúča), či renta po úraze od 40 alebo od 60 percent (ak sa vám stal vážny úraz, vypláca sa doživotná renta na zabezpečenie dôstojného života).

Pripoistenie tzv. kritických chorôb

K tomuto všetkému sa môžete aj pripoistiť. Pripoistiť sa dajú aj choroby, najmä pokiaľ ide o tzv. kritické choroby modernej doby, ktoré si vyžadujú vysoké náklady na liečenie a tiež dlhší čas na liečenie. Ide najmä o rakovinu, sklerózu, infarkt myokardu, mozgovú príhodu, zlyhanie obličiek, Alzheimerovu chorobu, Parkinsonovu chorobu, AIDS, infekciu vírusom AIDS, profesné ochorenie následkom infekcie HIV vírusom, ochrnutie, slepotu, náhradu srdcovej chlopne, operáciu aorty, bypass koronárnych tepien, stratu končatín, či dokonca transplantácia životne dôležitých orgánov.

You may also like