Poistenie proti živlom ochráni vaše auto pred požiarom i víchricou

by spravca

Chcete ochrániť vaše auto za každých okolností? Bojíte sa vyčíňania nebezpečných prírodných živlov a ich následkov na vozidle? V tom prípade ste narazili na správny článok. V nasledujúcich riadkoch vám pomôžeme vybrať to najlepšie poistenie auta proti živelným udalostiam.

Každý majiteľ auta veľmi dobre vie, že povinnosť uzatvoriť si povinné zmluvné poistenie (PZP) na auto mu vyplýva z našej legislatívy. To kryje škody spôsobené na zdraví a majetku iných osôb.

Predstavte si teraz ale situáciu, kedy sa z ničoho nič spustí ničivá víchrica a práve na vaše vozidlo, zaparkované pred domom, padne celý strom. Živelná pohroma zničí auto rýchlo a vám ostanú len oči pre plač. Čo robiť?

Pokiaľ máte uzatvorené iba spomínané povinné zmluvné poistenie, nedopadlo by to pre vás najlepšie – náhradu škody by vám pravdepodobne nik nepreplatil. Skôr než sa vám takéto či podobné nešťastie prihodí, mali by ste svoje auto dôkladne ochrániť a to formou vhodného poistenia.

Ako auto dobre poistiť proti živlom?

Ochranu vášho auta ponúkajú poisťovne väčšinou v niekoľkých rôznych formách. Niektoré poisťovne môžu svojim klientom „pribaliť“ do základného balíčka PZP aj poistenie auta proti živlom, a to rovno zdarma. Rátajte ale s tým, že takéto ponuky zvyknú mať rôzne háčiky v podobe vysokej spoluúčasti a viacerých výluk.

Ďalšou možnosťou je dojednanie pripoistenie proti živlom k už existujúcemu PZP. Inou možnosťou je uzatvoriť havarijné poistenie, v ktorom sú kryté aj škodové udalosti spôsobené živlami. Problém však nastáva vtedy, ak kompletné havarijné poistenie nepotrebujete alebo ho skrátka nechcete.

Zvoľte si samostatné poistenie proti živlom

Odborníci sa zhodujú v tom, že ak chcete naozaj ochrániť vaše vozidlo proti všetkým nástrahám nepredvídateľného počasia, vrtochom prírody, alebo iným živelným pohromám, mali by ste si uzatvoriť samostatné poistenie proti živlom.

Túto zaujímavú možnosť ponúka napríklad poisťovňa Onlia.sk, v ktorej si môžete dojednať poistenie buď samostatne, alebo napríklad spoločne s povinným zmluvným poistením. Samostatné poistenie auta proti živelným udalostiam má veľkú výhodu, môžete si ho totiž uzatvoriť kedykoľvek, teda aj vtedy, ak máte už uzatvorené PZP v inej poisťovni a nechcete čakať na koniec poistného obdobia.

Poistenie auto ochráni pred krupobitím i pádom stromu

Ako je jasné už z názvu, poistenie auta proti živlom by vaše vozidlo malo chrániť pri všetkých živelných udalostiach. Čo teda pod tento pojem spadá? Medzi živelné pohromy patrí požiar, úder blesku, výbuch, ako aj zemetrasenie. Ďalej sa za živelnú pohromu označuje záplava, povodeň, víchrica, v neposlednom rade krupobitie, zosuv pôdy či pád stromov a požiarov.

Už z toho zoznamu je jasné, že plné poistenie vás skutočne ochráni aj pred situáciami, nad ktorými ste možno ešte ani nepomysleli. Takéto poistenie vám uhradí vzniknuté škody v prípade poškodenia, zničenia či straty vášho vozidla ako dôsledku vyššie spomenutých prírodných živlov. Výška vyplatenej sumy závisí od dojednaných poistných limitov.

Poistenie proti živlom i mimo Slovenska

Poistka auta proti živlom od poisťovne Onlia.sk ponúka klientom všetky vyššie spomínané poistné rizika, no zároveň prináša aj čosi navyše. Opravu vozidla poškodeného živelnou pohromou hradí poisťovňa bez ohľadu na výšku amortizácie, pričom maximálna výška poistného krytia je rovnaká, aká bola hodnota vozidla v momentoch škodovej udalosti.

Obrovskou výhodou je taktiež fakt, že poistenie platí nielen na území Slovenska, ale aj v rámci celej Európy. Dovolenky v zahraničí, či len jednodňové nákupy u susedov budú pre vaše auto tak automaticky oveľa bezpečnejšie.

Podceňovať výkyvy počasia sa neoplatí

Možno sa vám zdajú scenáre, v ktorých do vášho auta udrie blesk alebo sa naň zosype pôda, nereálne. Mali by ste si však uvedomiť, že výkyvy počasia sú v dnešnej dobe už bežným javom, niekedy stačí pár desiatok minút a prívalová voda môže zničiť celý váš majetok.

Taktiež, nie každý má k dispozícií garáž, kde by bolo jeho auto v bezpečí. V takom prípade môže vozidlo poškodiť aj „obyčajné“ krupobitie, ktoré je pravidelnou súčasťou teplých letných dní na Slovensku.

Ponuky poisťovní si dôkladne preverte

Zhrňme si to. Poistenie auta proti živelným pohromám sa dá v dnešnej dobe uzatvoriť samostatne, alebo ako pripoistenie k vášmu PZP. Nájdete ho aj ako súčasť havarijného poistenia. Nech si už vyberiete akúkoľvek možnosť, odborníci odporúčajú detailne preštudovať podmienky poistenia konkrétnej poisťovne. To, že je cena poistenia výhodná, ešte neznamená, že ide o správnu voľbu.

Zamerajte sa v prvom rade na rôzne limitné obmedzenia a výluky, pri ktorých sa poistenie neuplatňuje. Taktiež venujte pozornosť výške spoluúčasti, nemala by byť neúmerne vysoká. V neposlednom rade si na webe pohľadajte aj hodnotenia samotnej poisťovne, transparentnosť je pri uzatváraní poistnej zmluvy podstatná.

You may also like